Stress

Stress er kroppens signal til dig om, at det du har strukket dig selv for meget i for lang tid, uden af give dig selv, det, du har brug for, for at kunne klare de krav du bliver stillet.

Ved stresstilstande og lignede arbejdsrelaterede problematikker vil det være relevant at se på, i hvilken grad der er behov for samarbejde med arbejdspladsen om at lave den bedst mulige tilbagevenden til arbejdslivet. Derudover vil et behandlingsforløb typisk indeholde hjælp til egenomsorg og grænsesætning, hjælp til bearbejdelse af følelsesmæssige vanskeligheder, og arbejde med forskellige selvberoligelsesteknikker. Ofte vil en behandling af stress bestå i at arbejde med, hvordan du kan få skabt bedre balance i dit liv ved arbejde med brugen af mental afslapning, god og nok søvn, selvomsorg, moderat bevægelse og brug af selvbekræftelse.

I mit arbejde med at behandle stress trækker jeg på viden om, hvad der skaber stress og sammen vil vi undersøge, hvad der har forårsaget stress hos dig i dit arbejdsliv, familieliv eller på andre områder af dit liv. Stress handler om, at der ikke er balance mellem det, der forventes af dig – eller du forventer af dig selv – og de ressourcer, du har eller får stillet til rådighed for at løse opgaverne. Oftest vil der være et element af manglende fokus på selvomsorg, når man lider af stress, og her vil teknikker fra den compassionsfokuserede terapi være hjælpsom til at arbejde med, hvordan du kan få skabt bedre rum til at mærke dig og dine behov.