Om mig

Min drivkraft er at ville hjælpe dig med at skabe og fastholde den forandring i dit liv, som du har brug for.

Jeg er i mit arbejde særligt drevet af at være nysgerrig overfor dig som person og dit liv, og hvordan det, du oplever, skaber de vanskeligheder for dig, som gør, at du har brug for at opsøge hjælp.

Når vi arbejder sammen om at løse dine vanskeligheder, bruger jeg min uddannelse og erfaring til at finde de metoder, der hjælper dig videre.

Min arbejdsmetode

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til den menneskelige psyke, hvor mennesket ses som et sammenhængende hele af tanker, følelser, forestillingsevner, handlinger og relationer, og hvor det at tage fat ét sted ofte vil føre til løsninger på flere planer.

Min grundlæggende uddannelse har jeg indenfor den psykodynamiske forståelsesramme, og særligt tilknytningsteorien.

Med afsæt i denne og i den mentaliseringsbaserede og den compassionsfokuserde terapiform har det givet mig en forståelse for brugen af den kognitive og adfærdsbaserede terapiform i forhold til at arbejde mere direkte med specifikke vanskeligheder som f.eks. angst, OCD mv.

25 års erfaring

Jeg har 25 års erfaring med at arbejde med både arbejdsrelaterede problemstillinger som stress, sorg og krisereaktioner, men jeg har også arbejdet meget med børn og unge og familieproblematikker. Desuden er jeg erfaring i at arbejde med følelsesmæssige vanskeligheder som angst og depression.

Min erfaring har jeg oparbejdet blandt andet i mine ansættelser i Børn og Unge forvaltningen i Ringkøbing Skjern kommune, hvor jeg  har været ansat på familiecenteret i gammel Egvad kommune, hvor jeg tilbød psykolog samtaler til børn, unge og familier med problemstillinger som social mistrivsel, adfærdsvanskeligheder, spiseforstyrrelser og psykiatrinære problemstillinger. Jeg har været ansat i PPR, hvor jeg har samarbejdet med skoler, institutioner, forældre om at skabe udvikling for børn og unge i forskellige mistrivselssituationer, særligt i forhold til indlærings- og adfærdsproblematikker. Og så har jeg  været ansat i socialforvaltningen, hvor jeg har samarbejdet med socialrådgivere og familiebehandlere om at udrede og behandle børn, unge og familier med primært sociale vanskeligheder, anbragte børn og unge, supervision af personalet omkring de anbragte børn, plejefamilier mv.

Jeg har desuden bred erfaring med at tilbyde behandling til mennesker i mange forskellige vanskeligheder igennem min private virksomhed Psykolog Grete Karlsen, som jeg har drevet både fuldtids og ved siden af mine fuldtidsansættelser. I denne virksomhed har jeg varetaget psykolog behandling til mennesker i forskellige vanskeligheder, psykiatrinære problemer som depressioner, angst, borderline, sorg og krise, skilsmisse, overgrebsproblematikker mv.

Jeg har derudover lavet kurser og holdt foredrag med psykolog fagligt indhold.

Efteruddannelse

Af efteruddannelser kan jeg nævne følgende:

  • Jeg har gennemført Legeterapeutisk grunduddannelse, og kurser i Theraplay og Korttidsterapi med børn med en kognitiv tilgang.
  • Jeg har desuden deltaget i korttids uddannelser i kognitive terapeutiske retninger som ACT, Compassionsfokueret terapi og Emotions Fokuseret Terapi.
  • Jeg har deltaget i uddannelser i parterapi i Imago Relationsterapi- Par og familiesamtaler.

Jeg er autoriseret psykolog gennem Dansk Psykolog Forening.