Når børn ikke trives

Børn kan have svært ved at trives af mange grunde. Måske er der tendens til at bekymre sig for meget, eller barnet kan have det svært socialt i skole eller institution.

 

Undersøgelser viser, at der desværre er mange børn i dag der døjer med vanskeligheder som angst eller bekymringer, eller hvor de voksne har bekymringer om at barnets mistrivsel stammer fra mere grundlæggende vanskeligheder som ADHD– en lidelse hvor barnet har svært ved at koncentrere sig, er urolig eller hyperaktiv og har svært ved at regulere sine følelser – eller autismespektrumforstyrrelser – som er en lidelse, hvor barnet har svært ved at begå sig i det sociale felt.

Hvis børnenes mistrivsel stammer fra mere grundlæggende vanskeligheder, vil der være behov for et samarbejde med familiens læge og den kommunale psykolog, der er knyttet til barnets skole / institution mhp at vurdere, om barnet skal videre til en undersøgelse i det psykiatriske system. Børn og forældre kan i den forbindelse have brug for støtte til at finde vej i systemet, og til råd og vejledning om, hvordan de som familie og voksne omkring børnene bedst muligt støtter barnets udvikling også i denne situation.

Børn der lider af ekstra meget bekymring, uro eller angst kan have brug for behandling med redskaber som det kognitive adfærdsterapeutiske program Cool kids, hvor vi samarbejder med barnet og det voksne netværk i at afsløre bekymringstankerne og finde nye strategier til at kunne klare at gøre det som barnet gerne vil gøre, men som bekymringstankerne gør det svært for barnet at gøre – f.sk at tage med på lejrskoleture.

Til behandling af børn vil legeterapi ofte være et godt tilbud, som kan hjælpe barnet både ved problematikker med f.eks. selvværd, angsttilstande, vanskeligheder med vrede og grænsesætning. Legeterapien kan også hjælpe med at forløse eventuelle traumer hos dit barn. Et behandlingsforløb begynder med, at én eller begge forældre deltager i opstart af terapien, men der kan også være tale om, at forældre deltager i selve terapien afhængigt af barnets alder og problematik.

Du er velkommen til at kontakte mig

Kontakt:
E-mail: kontakt@gretekarlsen.dk
Tlf.: +45 30 13 59 30

Du er velkommen til at indtale besked eller sende en sms, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.