Skilsmisse

En skilsmisse kan efterlade dig med mange spørgsmål og sårede følelser, som du kan have brug for hjælp til at få bearbejdet.

Nogle gange ender et konfliktfyldt parforhold i skilsmisse. Det kan efterlade mange spørgsmål, som du kan have brug for at vende med et andet menneske, som ikke er en del af, hvad der er sket mellem dig og din tidligere partner. Ofte kan det give anledning til mere eksistentielle spørgsmål, der er vævet sammen med spørgsmål om dig og dine værdier – men også helt lavpraktiske spørgsmål kan være gode at få talt om: Hvorfor gik det som det gik? Kunne jeg have handlet anderledes? Træf jeg de rigtige valg? Hvordan kommer jeg videre med livet? Hvad med børnene?

Der kan også være en storm af følelser fra stor lettelse og glæde til dyb sorg, vrede, der kan skabe en lyst til at ville hævne sig på den anden og følelser af at være blevet forkastet – som ofte kan skabe følelser af flovhed eller skam. Alt sammen følelser, som de fleste oplever meget svære at håndtere, og som kan skabe mange vanskeligheder i dit liv. Sammen vil vi skabe et rum til dig, hvor du kan få hjælp til at bearbejde tanker og følelser og hjælp til at skabe et enestående liv for dig.