Om mig

Jeg er autoriseret psykolog gennem Dansk Psykolog Forening.
Jeg har mange års erfaring med at arbejde med særligt børn, unge og familier i og med mine tidlligere ansættelser i Børn og Unge forvaltningen i Ringkøbing Skjern kommune, hvor jeg 
 • har været ansat på familiecenteret i gammel Egvad kommune, hvor jeg tilbød psykolog samtaler til børn, unge og familier med problemstillinger som social mistrivsel, adfærdsvanskeligheder, spiseforstyrrelser og psykiatrinære problemstillinger
 • har været ansat i PPR hvor jeg har samarbejdet med skoler, institutioner, forældre om at skabe udvikling for børn og unge i forskellig mistrivselssituationer, særligt i forhold til indlæringer og adfærdsproblematikker
 • har været ansat i socialforvaltningen, hvor jeg har samarbejdet med socialrådgivere og familiebehandlere om at udrede og behandle børn, unge og familier med primært sociale vanskeligheder, anbragte børn og unge, supervision af personalet omkring de anbragte børn, plejefamilier mv.
Jeg har desuden bred erfaring med at tilbyde behandling til mennesker i mange forskellige vanskeligheder igennem dels
 • min ansættelse i Agape, hvor jeg igennem 3 år var ansat til at varetage psykolog samtaler til mennesker i forskellige vanskeligheder, psykiatrinære problemer som depressioner, angst, borderline, sorg og krise, skilsmisse, overgrebsproblematikker mv
 • mine år med privat praksis “Psykologisk Rådgivning”, hvor jeg har arbejdet med psykologisk behandling.
Jeg har derudover lavet kurser  og holdt foredrag med psykolog fagligt indhold. Af efteruddannelser kan jeg nævne følgende:
 • Jeg har gennemført Legeterapeutisk grunduddannelse, og
 • kurser i Theraplay og
 • Korttidsterapi med børn med en kognitiv tilgang
 • Jeg har desuden deltaget i uddannelser i kognitive terapeutiske retninger som
 • ACT og
 • Compassionsfokueret terapi, og
 • jeg har deltaget i uddannelser i parterapi i Imago Relationsterapi- Par og familiesamtaler.