Jeg tilbyder

 • Terapi til behandling af personlige vanskeligheder. Der kan være en lang række af forhold i livet, som man kan have behov for psykolog samtaler til at bearbejde. Sorg og krise, depressive reaktioner, vrede og angstfrygt og bekymring eller andre følelsesmæssige udfordringer kan altsammen skabe vanskeligheder, som gør det nødvendigt at få bearbejdet, men også forskellige livsvilkår som skilsmisse eller livstruende sygdom mv.
 • Terapi til par – hjælp til parforholdet Ved parterapi tilbyder jeg behandlingsgange af 1,5 time ad gangen for at skabe rum til at få gang i en proces i parret. Jeg bruger gerne teknikker fra Imago og emotionsfokuseret terapi i parbehandlingen. Her får parret teknikker til at lytte til og rumme hinanden og skabe følelsesmæssig regulering i parforholdet.
 • Terapi ved arbejdsrelaterede problematikkerVed stresstilstande og lignede arbejdesrelaterede problematikker vil det være relevant at se på i, hvilken grad der er behov for samarbejde med arbejdspladsen om at lave den bedst mulige tilbagevenden til arbejdslivet. Derudover vil et behandlingsforløb typisk indeholde hjælp til egenomsorg og grænsesætning, hjælp til bearbejdelse af følelsesmæssige vanskeligheder, og arbejde med forskellige selvberoligelsesteknikker.
 • Terapi til børn / legeterapiTil behandling af børn vil legeterapi ofte være et godt tilbud, som kan hjælpe barnet både ved problematikker med  f.ks selvværd, angsttilstande, vanskeligheder med vrede og grænsesætning. Et behandlingsforløb vil oftest strække sig over 12-15 gange, og evt. involvere at én eller begge forældre deltager i terapien afhængigt af barnets alder og problematik. Desuden deltager forældrene i evaluering af behandlingen og evt. i en opstartende test mhp afklaring af barnets relationskompetence.
 • Terapi til ungeUnge har brug for en samtaleterapeutisk tilgang, der møder dem, i det de oplever vanskeligt, og hjælper med at afklare veje for at komme videre, samt ofte også at få bearbejdet spørgsmål som selvværd, selvtillid, identitet, men også vanskeligheder som præstationsangst, spiseforstyrrelser og tvangspræget adfærd kan der være behov for behandling af.

Arbejdsmetode

 • Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til den menneskelige psyke, hvor mennesket ses som et sammenhængende hele af tanker, følelser, forestillingsevner, handlinger og relationer, og hvor det at tage fat ét sted ofte vil føre til løsninger på flere planer.
 • Min grundlæggende uddannelse har jeg indenfor den psykodynamiske forståelsesramme, og særligt tilknytningsteorien.
 • Med afsæt i denne og i den mentaliseringsbaserede og den compassionsfokuserde terapiform har det givet mig en forståelse for brugen af den kognitive og adfærdsbaserede terapiform i forhold til at arbejde mere direkte med specifikke vanskeligheder som f.eks. angst, OCD mv.
 • Behandlingsforløb

  • Et behandlingsforløb vil ofte være 5-10 gange hvor vi mødes hver eller hver anden uge. Jeg tilbyder brug af mange forskellige metoder i behandlingen afhængigt af din problematik, og hvad du trives bedst med.
  • Til forskellige angstproblematikker vil det f.eks. oftest være den kognitive tilgang med brug af teknikker til at relativere angsten og hjælp til at kunne bruge forskellige selvberoligelses teknikker til at kunne imødegå de angstfyldte situationer.
  • Ved selvværdsproblematikker vil en tilgangsvinkel med brug af jegfokuseret teknikker oftest være at foretrække, ved stressbehandling er der også ofte behov for fokusering på egenomsorg og grænsesætning, og ved tilbud til børn og unge kan alt fra rådgivning af det omgivende netværk af forældre og voksne til forskellige kognitive terapitilbud, legeterapi og mentaliseringsterapeutiske tilgange tages i anvendelse.
  • Ved de fleste problematikker vil det være relavant at arbejde med hjælp til erkendelse af de svære følelser og regulering af disse.
 
Jeg tilbyder desuden rådgivning over telefon / mail.